login:
hasło:

1. Najważniejsze!

Dla uzyskania najlepszej czerni używaj 100% K bez domieszek innych składowych koloru. Aple generuj wektorowo gdyż na bitmapowej czerni będzie wystepować pasmowanie.

 • Paleta barw naszych urządzeń XEROX różni się w stosunku do palety offsetowej, dlatego jeśli zależy Ci na zgodności kolorów z offsetem pracuj z wzornikami kolorów.
 • Gdy zapisujesz plik postscriptowy lub PDF dołączaj wszystkie fonty do pliku. Gdy przysyłasz plik CDR zamień fonty na krzywe.
 • Minimalny rekomendowany rozmiar tekstu to 4 punkty.
  Dla czcionek w inwersie (np. biały tekst na czarnym tle) rekomendowany rozmiar to 6 punktów lub więcej.
  Nie rasteryzuj tekstów!
  Teksty powinny być zapisane jako teksty lub krzywe, teksty zapisane jako grafika wyjdą w druku niewyraźne i poszarpane.
 • Dla tekstu mniejszego niż 24 punkty używaj nasyconych kolorów żeby zapobiec postrzępionym krawędziom powstających w procesie rasteryzacji.
 • Grafikę zrastrowaną dołączaj w odpowiedniej rozdzielczości.
  Dla obrazów kolorowych używaj przynajmniej 300 dpi, dla bitmap 2-kolorowych i zrastrowanego tekstu używaj 600dpi.
  Unikaj używania mocno skompresowanych obrazów, zwłaszcza JPG.
 • Pliki PDF zapisuj zawsze w wersji zgodnej z Acrobat 4.0 (PDF 1.3).
 • Dla uzyskania najlepszych rezultatów zapoznaj się szczegółowo z "jak przygotować pracę".

2. Jak przygotować książkę do druku cyfrowego?
Jak uniknąć problemów przy przygotowywaniu książki w Wordzie do druku cyfrowego?
Drukarka domyślna do cyfrowego druku czarno-białego środka ksiązki.

Zanim zabierzemy się do przygotowywania dokumentu należy ustawić drukarkę postscriptową jako drukarkę domyślną i nie zmieniać tych ustawień aż do wygenerowania finalnych plików PDF. Aby zainstalować drukarkę postscriptową należy:
- rozwinąć menu START, następnie wybrać kolejno: Ustawienia » Drukarki » Dodaj drukarkę » Dalej » Drukarka lokalna z menu Port wybieramy następnie FILE: Drukuj do pliku. Ukaże się nam lista nazw producentów drukarek. Należy wybrać jedną z nich np. Xerox, a następnie wybrać z listy z prawej strony konkretny rodzaj drukarki np. Xerox 6135. Należy zaznaczyć opcję Ustaw jako domyślną i nie zmieniać tych ustawień aż do całkowitego zakończenia pracy nad publikacją.

Czynności te są niezbędne, ponieważ Word nie jest programem stabilnym i przy każdym otwarciu dokonuje automatycznego przeformatowania zawartości dokumentu, w zależności od tego, jaka drukarka ustawiona jest jako domyślna w komputerze, na którym oglądamy dokument. Wybór drukarki postscriptowej pozwala na prawidłową edycję plików postscriptowych i wygenerowanie plików PDF.

FORMAT PRACY I USTAWIANIE MARGINESÓW

Należy utworzyć nowy dokument. Z zakładki Plik należy wybrać Ustawienia strony i ustawić taki format strony, jaki docelowo ma mieć publikacja, czyli np. A5. W wypadku formatu niestandardowego należy podać dokładny wymiar publikacji w centymetrach lub milimetrach.

FORMAT DOCELOWY

Docelowo, książka przygotowana w formacie nominalnym (w wypadku B5 jest to 250 x 176 mm) finalnie będzie miała po obcięciu format mniejszy (w wypadku B5 jest to zwykle około 165 x 240 mm. Dzieje się tak dlatego, że blok książki oprawiony w formacie nominalnym jest później przycinany w celu wyrównania krawędzi książki i obcięcia naddatku arkusza okładki.
Ustawiając format strony w milimetrach można wybrać docelowy format książki po obcięciu, np. 165 x 240 w wypadku ww. formatu B5. Format docelowy nazywamy formatem netto i zalecamy takie właśnie ustawienia. Można jednak również przygotować książkę w formacie brutto, czyli w formacie nominalnym (176 x 250 w wypadku B5) i ustalić z drukarnią docelowy format książki po obcięciu.

MARGINESY

Należy o parametrach docelowych książki pamiętać przygotowując marginesy. Jeśli bowiem chcemy mieć pewność, że np. górny margines będzie miał finalnie nie mniej jak 25 mm, należy w formacie brutto ustawić margines odpowiednio większy, w wypadku ww. książki byłoby to 30 mm. Najczęściej stosowane marginesy przyjmowane dla książek to 25 mm u góry i dołu oraz po zewnętrznej stronie bloku książki oraz 25-30 mm w wypadku marginesu wewnętrznego.
Warto dodać również, że przyjmowany format docelowy jest formatem orientacyjnym, specyfika procesu oklejania książki i maszyn introligatorskich dopuszcza kilkumilimetrowe różnice w stosunku do przyjętego w założeniach formatu.

PAGINY

Pagina, czyli nr strony, pojawiający się zwykle u dołu książki powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od krawędzi bloku książki. Należy pamiętać o tym dlatego, że w wypadku przygotowywania książki w formacie brutto, jeśli umieścimy paginę zbyt blisko krawędzi strony, po obcięciu bloku znajdzie się ona jeszcze bliżej krawędzi, a w skrajnych wypadkach może zostać obcięta. Zalecamy odległość paginy od krawędzi strony nie mniejszą niż 15 mm formatu docelowego.

SPADY

Jeśli, w przygotowywanej książce, mamy zadruk do krawędzi strony, mówimy o zadruku do spadu. W takim wypadku należy dodać po 3 mm więcej marginesów (spadów) z każdej strony bloku. Te 3 mm przeznaczone są do odcięcia, należy więc pamiętać o odpowiednim odstępie tekstu czy grafiki od krawędzi strony docelowej (tej, którą uzyskujemy po obcięciu spadów).

OKŁADKA I GRZBIET KSIĄŻKI

Okładka musi zostać przygotowana na jednym arkuszu, jako jeden projekt: od lewej - strona 4 okładki, grzbiet, strona 1 okładki. Format okładki ustalamy następująco: wysokość - taka jak wysokość bloku, szerokość - dwukrotna wartość szerokości bloku + szerokość grzbietu okładki + 2 mm na bigowanie (czyli na miejsca zgięć okładki). W sprawie ustalenia finalnej szerokości grzbietu należy skontaktować się z drukarnią podając dokładną ilość stron i rodzaj papieru, na którym książka ma być drukowana.W ten sposób uzyskujemy format docelowy okładki, format netto. Do tego formatu należy dodać po 3 mm na spady z każdej strony. Należy również ustawić znaczniki cięcia do formatu netto, czyli do formatu docelowego.

Przykład: jeśli docelowy blok tekstu ma wymiary 165 x 240 mm, a grzbiet ma wynosić 8 mm, okładka w formacie netto na szerokość powinna mierzyć 340 mm, a na wysokość - 240 mm. Format brutto okładki, ze spadami, będzie natomiast wynosił 346 x 246 mm.

Nieodpowiednie przygotowanie wymiarów okładki, a szczególnie niewłaściwa grubość grzbietu okładki w pliku może być przyczyną kłopotów z oprawą książki i powodować przesunięcie napisów na grzbiecie okładki.

DRUKOWANIE DO PLIKU I GENEROWANIE PLIKÓW PDF

Nowsze wersje Worda wyposażone są w opcję generowania dokumentów PDF. Ten sposób generowania powoduje jednak problemy - przede wszystkim zmienia się ułożenie wierszy na stronie i pozostawia pojedyncze litery na końcu każdego wiersza, co jest błędem w rozumieniu profesjonalnego składu książki. Najlepiej więc, po zakończeniu pracy nad tekstem i składem wydrukować całość książki do pliku używając zainstalowanej jako domyślna drukarki postscriptowej.

Robimy to w następujący sposób:

 • Wybieramy Drukuj z menu Plik
 • W zakładce ogólne sprawdzamy, czy podświetlona jest ikona wybranej przez nas i ustawionej jako domyślna drukarki postscriptowej.
 • Zaznaczamy opcję Drukuj do pliku i definiujemy liczbę stron. Można wybrać cały zakres lub drukować książkę w kilku plikach. Jeśli plik zawiera dużo ilustracji, może być za ciężki dla komputera - wtedy warto wygenerować kilka plików, z których każdy zawierał będzie część stron książki.
 • Po wydrukowaniu do pliku uzyskujemy pliki postscriptowe z rozszerzeniem PS. Te pliki następnie przenosimy do programu Distiller, w celu wygenerowania plików PDF.

 

3. Przygotowanie dla druku wielkoformatowego.

Wymiary

Większe prace drukowane są w brytach z zakładkami 15mm (folie, papiery) lub 30mm (banery, siatka mesh).

Spad

Prace należy przygotować bez spadu z wyjątkiem prac przeznaczonych do naklejania na twarde podłoża, które należy powiększyć o 5 mm na stronę.

Nie należy dodawać drukarskich znaków cięcia. W przypadku umieszczenia większej liczby użytków na wydruku, każdy użytek musi być jednoznacznie oznaczony.

Skala projektów

1:1

Grafika

Model kolorów
Pracę należy przygotować w modelu CMYK, jażeli występują w pracy obrazy rastrowe (textury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa.   

Aple kolorowe
W przypadku występowania w pracy dużych obszarów o jednolitym kolorze zalecamy zmodyfikowanie projektu wprowadzając do tych obszarów szum lub drobną texturę. 

Głęboka czerń
Nie ma potrzeby dodawania pozostałych składowych 

Przejścia tonalne
Nie stosuj przejść tonalnych do wartości mniejszej niż 5%. Do przejścia tonalnego dodaj szum aby uniknać pasmowania.   

Optymalna rozdzielczość

  1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
1m 150 120 100 80 72 72 60 50 45 40
2m 120 100 100 72 72 72 60 50 45 40
3m 100 100 72 72 60 60 60 50 45 40
4m 80 72 72 60 60 60 60 50 45 40
5m 72 72 60 60 50 50 50 45 40 30
6m 72 60 60 50 45 45 45 45 40 30
7m 60 60 50 45 45 45 40 40 30 30
8m 50 50 50 45 45 40 40 30 30 30
9m 45 45 45 45 40 40 30 30 30 30
10m 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30


NIE należy sztucznie zwiększać rozdzielczości poprzez resampling. 

Rozmieszczenie użytków
W przypadku gdy w jednym projekcie znajduje się więcej użytków wokół każdego użytku należy dodać ramkę cienka linią, a odległość między użytkami musi być większa niż 5mm. Wpisać w kalkulatorze w okienku „dodatkowe cięcie na użytki”, liczbę użytków.

Zapis do pliku

Formaty plików
Preferowane: TIF, JPG
Akceptowane: CDR(ver.9.0) 

Uwagi

W przypadku dostarczenia pracy w formacie CDR należy:

 • zamienić wszystkie teksty na krzywe
 • dołączyć podgląd pliku w formacie jpg wielkości 200-300kB. pozwalający nam jednoznacznie zweryfikować poprawność otrzymanego materiału.